Kurs na podesty ruchome UDT

Zapoznaj się wnikliwie z naszą ofertą i dokonaj wyboru

Kurs na podesty ruchome UDT na terenie całej Polski. Zdobądź uprawnienia
na stanowisko operatora urządzeń UDT!

Kurs na podesty ruchome

co obejmuje?

Szkolenia na podesty ruchome organizowane regularnie w FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA umożliwią Ci zdobycie kwalifikacji na stanowisko operatora zgodnie z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenia te są wykorzystywane zarówno w wielu gałęziach przemysłu, jak i do celów komercyjnych. Firmy zgłaszają stałe zapotrzebowanie na nowych pracowników posiadających taką wiedzę oraz kompetencje. Szkolenia na podesty ruchome pozwolą Ci podnieść kwalifikacje i umożliwią obsługę urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w sposób celowy, kompetentny oraz w pełni bezpieczny.

Uczestnictwo w takim kursie wymaga spełnienia kilku bardzo ważnych warunków.

Należą do nich między innymi:

  • pełnoletność – każdy uczestnik szkolenia na podesty ruchome musi mieć ukończone co najmniej 18 lat w dniu rozpoczęcia kursu, bez spełnienia tego warunku będzie bowiem wykluczony z udziału.
  • brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku, czyli posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia poświadczonego przez lekarza medycyny pracy.
  • wykształcenie nie niższe niż podstawowe.

Kurs na podesty ruchome składa się z dwóch równie istotnych części. Pierwszą z nich stanowią zajęcia teoretyczne, które pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę do zdania egzaminu z odpowiednim wynikiem. Druga część kursu to zajęcia praktyczne, podczas których każdy uczestnik opanuje niezbędne umiejętności. Każdy kursant na szkoleniu zdobędzie wiedzę, która umożliwi mu zdanie egzaminu oraz będzie przydatna stosowana w pracy zawodowej. Kurs tego rodzaju podnosi jakość kandydata na rynku pracy.

Z reguły egzamin organizowany jest po około dwóch tygodniach od zakończenia szkolenia na podesty ruchome. Kandydat ma czas na powtórzenie, utrwalenie oraz ugruntowanie wiedzy.

 Kurs na podesty ruchome organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to szkolenie, które ma na celu zapewnienie odpowiednich umiejętności i wiedzy w zakresie bezpiecznego obsługiwania i użytkowania podestów ruchomych. Podesty ruchome, takie jak podnośniki koszowe czy podnośniki nożycowe, są szeroko stosowane w różnych branżach do pracy na wysokościach.

Kursy na podesty ruchome mają takie oto elementy:

  • podesty ruchome stacjonarne,
  • podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych, czyli ma znacznie szerszy zakres),
  • podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych), 
  • podesty ruchome przejezdne, podesty mocowane na pojazdach kolejowych, 
  • rodzaje i budowa urządzeń, 
  • czynności operatora przed i po zakończeniu pracy, 
  • czynności operatora podczas pracy, wiadomości dotyczące przewożenia ładunków, dozór techniczny

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Obie części są równie ważne dla kandydatów do pracy.

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ NA KURSIE NA PODESTY RUCHOME UDT ORGANIZOWANYM W FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA?

Jesteśmy jedyną firmą, która ma pewne udogodnienie – udostępniamy naszym kursantom materiały szkoleniowe przygotowane w formie elektronicznej przed rozpoczęciem szkolenia. Ponadto przyjmujemy zapisy nie tylko na kurs na podesty ruchome UDT, ale również umożliwiamy udział w egzaminie. Z nami nauka jest łatwa, a egzamin nie należy do najtrudniejszych. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – przygotowujemy wszystkich solidnie i dajemy pełną dawkę wiedzy. 

Jesteśmy w stanie dostosować kurs na podesty ruchome do indywidualnych potrzeb każdego kursanta, czyli szyjemy kursy na miarę. Organizowaliśmy szkolenia dla małych oraz największych firm przemysłowych, a także mieliśmy przyjemność szkolenia przedstawicieli branży energetycznej. Dzięki temu doskonale wiemy jakie są potrzeby naszych kursantów i dajemy im dokładnie to, co dla nich najlepsze oraz najcenniejsze.

W razie pytań nasi konsultanci są gotowi odpowiadać na wszelkie pytania przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Dostępność jest wielogodzinna, a nasi pracownicy w przystępny sposób wszystko wyjaśnią i opiszą.