Kontrola powypadkowa

Zapoznaj się wnikliwie z naszą ofertą i dokonaj wyboru

Zapewniamy wszechstronną ofertę w zakresie kontroli powypadkowej

Kontrola powypadkowa dla firm

Mamy wszelkie uprawnienia oraz doświadczenie, które pozwalają prowadzić kontrolę powypadkową dla firm. Przygotowujemy sprawozdania, karty, które są potrzebne do dokumentacji powypadkowej. Kontrola powypadkowa w miejscu pracy odnosi się do procesu analizy i oceny wypadków oraz podejmowania działań mających na celu zapobieżenie podobnym incydentom w przyszłości. Kontrola powypadkowa w miejscu pracy jest niezwykle ważnym elementem zarządzania bezpieczeństwem i powinna być traktowana jako proces ciągły, który ma na celu poprawę warunków pracy i minimalizację ryzyka wypadków w pracy w przyszłości.

CO ZAPEWNIAMY W RAMACH KONTROLI POWYPADKOWEJ DLA FIRM?

Usługi w dziedzinie kontroli powypadkowej dla firm w FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA to następujące aktywności:

  •  prowadzenie i monitorowanie dochodzenia powypadkowego od A do Z, czyli od początku do końca 
  •  fotografie oraz szkice pokazujące miejsce wypadku w celu zweryfikowania przyczyn takiego zdarzenia, 
  • sporządzanie protokołów powypadkowych, niezbędnych dla pracodawcy i pracownika. Protokoły powypadkowe są pisemnymi dokumentami, które mają na celu dokładne udokumentowanie szczegółów i okoliczności związanych z konkretnym wypadkiem lub incydentem. Protokoły powypadkowe są ważne dla celów śledzenia, analizy, raportowania i podejmowania odpowiednich działań zaradczych. Staranność w przygotowaniu takich dokumentów ma kluczowe znaczenie. Należy szczegółowo opisać przebieg zdarzenia, uwzględniając wszystkie istotne szczegóły. Opis powinien być obiektywny i oparty na faktach. Nie może zawierać domysłów czy też przekłamań. 
  •  oświadczenia pozyskane od poszkodowanych i świadków. Oświadczenia od poszkodowanych są pisemnymi dokumentami, w których osoby poszkodowane opisują swoje doświadczenia, obrażenia, straty lub szkody wynikające z określonego zdarzenia lub sytuacji. Oświadczenia te mają na celu udokumentowanie faktów i stanowić podstawę do dalszych działań prawnych lub ubezpieczeniowych 
  •  dyspozycje po wszelkich wypadkach w pracy i nie tylko, 
  •  statystyczne karty wypadków, do których doszło podczas pracy (jest to niezbędna dokumentacja dot. wypadków zawodowych). 
  •  rejestr incydentów i wypadków podczas wykonywania zadań zawodowych, o przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania świadczenia dla pracownika z tytułu ubezpieczenia społecznego, 
  •  dochodzenia powypadkowe mające związek z wypadkami w drodze do i z pracy. Pracownicy starają się o odszkodowania i mają duże szanse na ich uzyskanie. Pracodawca musi odnotować wszelkie problemy związane z takimi wypadkami.

Dostosujemy zakres usług do Twoich potrzeb

Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że możemy przystosować zakres usług do potrzeb naszych klientów. Jest to sprawa gwarantowana, która doskonale się sprawdza i ma znaczenie dla wszystkich klientów. Klienci mają prawo do pełnej wiedzy, a my taką im przedstawiamy.

Pomoc naszych konsultantów jest dostępna przez cały tydzień w godzinach 8:00-22:00. Od naszych konsultantów otrzymają Państwo pełną wiedzę, wszelkie informacje, a wyjaśnienie wątpliwości przebiegnie w dobrej aurze i bez najmniejszego stresu, bez najmniejszych zawirowań. Nie wierzą Państwo? Zapraszamy do kontaktu oraz stałej współpracy, na pewno będzie ona opłacalna. Nasza wiedza, doświadczenie oraz rzetelność przekładają się na spore zadowolenie klientów oraz renomę naszej firmy. Wystarczy nas sprawdzić, aby potwierdzić to, o czym piszemy oraz powszechnie mówimy. BHP i wypadki to codzienność firm – szczególnie często przytrafiają się w firmach produkcyjnych, w ruchu maszyn oraz urządzeń. Warto zadbać o pracowników, aby byli zadowoleni z pracy i jak najrzadziej ulegali wypadkom. Bezpieczna firma to miejsce, w którym zagrożenia są minimalizowane tak, jak można najlepiej i najskuteczniej. Pracodawcy starają się, aby wypadki miały miejsce jak najrzadziej i nie były szczególnie trudne.