Kurs na żurawia UDT

Zapoznaj się wnikliwie z naszą ofertą i dokonaj wyboru

Kurs na żurawia UDT na terenie całej Polski. Zdobądź uprawnienia
na stanowisko operatora urządzeń UDT!

Kurs na żurawia

CO OBEJMUJE TAKI KURS?

Kurs na operatora żurawia pozwoli na zdobycie kwalifikacji nieodzownych na stanowisku operatora z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego. Dzięki dodatkowym umiejętnościom zdecydowanie wzrosną Twoje szanse na zatrudnienie. Żurawie są użytkowane w bardzo wielu gałęziach przemysłu, co powoduje ciągłe zapotrzebowanie na nowych pracowników. 

Kurs na żurawia obejmuje szeroki zakres tematyczny: 

 • żurawie stacjonarne, 
 • żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych),
 •  żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych), 
 • żurawie szynowe, 
 • żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych, szybkomontujących oraz szynowych), 
 •  żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych, 
 • żurawie pokładowe, 
 • żurawie pływające

Każdy uczestnik szkolenia na uprawnienia na żurawia ma obowiązek spełniać kilka kryteriów.

Są to między innymi:

 • pełnoletność – każdy uczestnik szkolenia na podesty ruchome musi być osobą pełnoletnią, gdy kurs się zacznie,
 • nie może mieć przeciwwskazań do pracy na stanowisku, a dotyczy to jego stanu zdrowia i braku takich chorób, jak np. epilepsja 
 • wykształcenie nie niższe niż podstawowe.

Kurs na operatora żurawia złożony jest z dwóch części. Pierwsza z nich jest realizowana w formie teoretycznej. Z kolei druga to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnik nabywa wszelkie umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie operatora żurawia.

Operator żurawia to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do obsługi żurawia. Obsługa żurawia wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z bezpiecznym operowaniem tym ciężkim urządzeniem. Nasze centrum zapewni dokładnie takie szkolenie.

Doświadczeni specjaliści FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA czynią wszystko, by kursant zdał egzaminy w 100%.

Zazwyczaj egzamin odbywa się po około dwóch tygodniach od zakończenia szkolenia na podesty ruchome. Dzięki temu kursanci mogą ugruntować wiedzę, lepiej zapoznać się z materiałami. Uzyskują wiedzę, która procentuje – zawód daje dobre perspektywy profesjonalne oraz płacowe, a pracodawcy zrobią wszystko, by zatrudnić najlepiej wyszkolone osoby. Nasz ośrodek kształci słuchaczy solidnie, terminowo, w sposób zapewniający bezpieczeństwo absolwentom oraz ich współpracownikom.

Aby uzyskać uprawnienia, należy ukończyć kurs na operatora UDT.

Szkolenie obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak: 

 • wiadomości ogólne i dozór techniczny, 
 • stateczność żurawi, 
 • elementy żurawi, 
 • stalowe konstrukcje nośne,
 • mechanizmy i ich napędy, 
 • urządzenia zabezpieczające, 
 • kabiny i urządzenia sterownicze,
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy, 
 • obsługa i zasady eksploatacji żurawi, 
 • dozór techniczny.

 

Szkolenie obejmuje także ćwiczenia praktyczne, które dają najcenniejszą wiedzę, czyli umiejętności praktyczne, pozwalające pracować solidnie na co dzień.

DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ NAM I KUPIĆ KURS NA OPERATORA ŻURAWIA UDT W FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA?

Zapisując się na kurs na operatora żurawia w Fundacji Start Energetyka Polska, każdy kursant uzyskuje bezpłatne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przed rozpoczęciem kursu, co umożliwia zapoznanie się z nimi wcześniej, bez stresu. Następnie słuchacze otrzymują skrypt w formie tradycyjnej już na zajęciach. Tradycyjnej, czyli drukowanej. Ponadto możesz zapisać się nie tylko na kurs na operatora żurawia, ale również egzamin w tym samym miejscu. Jest to bardzo dogodne i wygodne rozwiązanie.

Nasi specjaliści mają doświadczenie w realizowaniu zajęć dla małych, średnich oraz dużych firm przemysłowych oraz z branży energetycznej. Zaspokoją potrzeby słuchaczy, ucząc ich teorii oraz praktyki. Posiadają doskonałe umiejętności komunikacyjne, świetnie przygotowują zajęcia i sprawiają, że każda minuta szkolenia jest znakomicie wykorzystana.

Konsultanci naszej firmy odpowiedzą na wszelkie pytania przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Ich dyspozycyjność jest naprawdę duża, a zaufanie takim osobom jest najważniejsze