Szkolenia na suwnice, wciągniki i wciągarki UDT

Zapoznaj się wnikliwie z naszą ofertą i dokonaj wyboru

Szkolenia na suwnice, wciągniki i wciągarki na terenie całej Polski. Zdobądź odpowiednie uprawnienia niezbędne na stanowisku operatora urządzeń UDT!

Szkolenia na suwnice, wciągniki i wciągarki

JAKIE ZAGADNIENIA OBEJMUJE TO SZKOLENIE?

Szkolenia na suwnice, wciągniki i wciągarki umożliwiają zdobycie odpowiednich kwalifikacji na stanowiska z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia na suwnice są oferowane w celu zapewnienia odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do bezpiecznej obsługi suwnic. Suwnice to urządzenia dźwigowe stosowane do podnoszenia i przemieszczania ciężkich przedmiotów w różnych branżach, takich jak przemysł, budownictwo, magazynowanie czy porty.W ramach naszego kursu uzyskasz kompetencje do pracy z zastosowaniem maszyn: suwnic, wciągników i wciągarek do prac ogólnych oraz specjalistycznych. Warto wyraźnie podkreślić, że urządzenia te są stosowane zarówno w celach przemysłowych, jak również w komercyjnych. Z tego powodu polski rynek ma zapotrzebowanie na nowych pracowników. Szkolenia na suwnice, wciągniki i wciągarki są wyjątkową metodą podniesienia własnych kwalifikacji oraz atrakcyjności jako kandydata do pracy. Po ukończeniu takiego kursu w ofertach pracy można wybierać i przebierać.

Każdy potencjalny uczestnik musi spełniać kilka bardzo istotnych warunków, które pozwolą mu później przystąpić do kursu na operatora suwnicy.

Są to między innymi:

 • pełnoletność – każdy uczestnik wymienionego szkolenia na suwnice, wciągnika lub wciągarki musi być osobą co najmniej osiemnastoletnią w dniu rozpoczęcia kursu. Jest to warunek nieodzowny, bez jego spełnienia nie można brać udziału w takim kursie.
 • brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku, czyli idealny stan zdrowia jest koniecznością.
 • wykształcenie minimum podstawowe. Osoby, które nie ukończyły takiej szkoły nie mają wstępu na kurs oraz nie mogą zdawać egzaminu zawodowego.

Szkolenia obsługi suwnic, wciągników i wciągarek składają się z dwóch części prowadzonych przez doświadczonych specjalistów, którzy mają szeroką wiedzę branżową. Pierwsza z nich posiada zawsze formę teoretyczną. Podczas zajęć każdy uczestnik uzyskuje niezbędną wiedzę, która pozwala mu zdać w pełni egzamin. Druga część szkolenia na suwnice, wciągniki i wciągarki obejmuje zajęcia praktyczne, które mają duże znaczenie dla każdego kursanta. Wiedza praktyczna będzie weryfikowana w codziennej pracy takich osób.

Z reguły egzamin odbywa się po około dwóch tygodniach od zakończenia szkolenia na suwnice, wciągniki i wciągarki. Jest to kwestia jak najbardziej istotna i mająca znaczenie dla każdej osoby.

Kurs operatora suwnic przygotuje każdego uczestnika nie tylko do egzaminu, ale również codziennej pracy zawodowej. Zakres szkolenia posiada w zakresie takie zagadnienia jak:

 • wciągniki i wciągarki ogólnego stosowania, o wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia, 
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia, 
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia, 
 • akty prawne dozoru technicznego, 
 • rodzaje i podział oraz dane techniczne niezbędne słuchaczom, o opis budowy suwnic, 
 • poszczególne elementy suwnic, wciągników i wciągarek, 
 • zagrożenia związane z obsługą wyżej wymienionych urządzeń, 
 • urządzenia zabezpieczające, 
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy, 
 • obsługa cięgników obowiązki obsługującego – DOR, 
 • przepisy BHP, które zapewnią bezpieczną pracę i jej realizowanie w sposób celowy 
 • wykaz typowych usterek występujących przy eksploatacji. Wykaz usterek przy eksploatacji odnosi się do dokumentacji zawierającej informacje o występujących usterek, awariach lub nieprawidłowościach w trakcie eksploatacji danego urządzenia, maszyny, pojazdu lub systemu. Jest to ważne narzędzie służące do monitorowania i utrzymania odpowiedniej kondycji technicznej oraz bezpiecznej pracy urządzeń. 
 • dozór techniczny.

 

Podczas szkolenia realizowane są także zajęcia praktyczne.

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA SZKOLENIA NA SUWNICE, WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI UDT W FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA?

Nasza oferta ma pewien wyróżnik. Jest innowacyjna, a wynika to z dostarczania bezpłatnych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Każdy uczestnik kursu na operatora suwnic, wciągników lub wciągarek otrzyma je przed rozpoczęciem zajęć! Istnieje możliwość zapisania się na szkolenie oraz egzamin. Naszym słuchaczom zapewniamy w pełni kompleksową wiedzę. Materiały są przygotowane starannie, profesjonalnie, w przyjaznej formie. Nauka z takich materiałów jest czystą przyjemnością. 

Ponadto realizujemy kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Mamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla firm każdej wielkości: małych średnich i dużych przemysłowych oraz działających w branży energetycznej. 

Nasi pracownicy pozostają do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Korzystaj z ich wiedzy, rozwiej wszelkie wątpliwości. Bez tego nic się nie uda.