Uprawnienia G1: elektryczne

Uprawnienia eksploatacyjne, dozorowe oraz pomiarowe
na urządzenia elektroenergetyczne

Uprawnienia G1 elektryczne

co obejmują?

Uprawnienia G1 są niezbędne dla osób, które na swoim stanowisku pracy zajmują się obsługą, konserwacją, remontem czy montażem urządzeń energoelektrycznych. Dzięki nim możesz również wykonywać czynności kontrolno-pomiarowe urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Podczas szkolenia G1 zdobędziesz wiedzę, która umożliwi bezproblemowe zdanie egzaminu na eksploatację / dozór oraz przyda się w późniejszej pracy.

Osoba, która chce zrealizować szkolenie G1, musi spełniać określone warunki. Są to przede wszystkim:

 • pełnoletność – każdy uczestnik szkolenia G1 musi mieć ukończone co najmniej 18 lat w dniu przystąpienia do egzaminu SMEP G1,
 • posiadanie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, które potwierdza doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci,
 • lub dostarczenie zaświadczenia o przebiegu nauczania / świadectwo ukończenia szkoły kierunkowej.

Do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i/lub dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających energię elektryczną mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie G1. Podczas kursu uczestnicy uzyskają wszystkie informacje konieczne do zdania egzaminu oraz pracy.

Po ukończeniu kursu zawsze odbywa się egzamin.

Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu odnowisz swoje uprawnienia elektryczne G1. Na podstawie rozporządzenia z dnia 1 lipca 2022 roku zakres kursu obejmuje:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1  kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW,
 • urządzenie elektrotermiczne,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczną sieć trakcyjna,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczanie urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

 

Zakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku może obejmować: obsługę, konserwację, remont lub naprawę, montaż lub demontaż, kontrolno-pomiarowe.

Dlaczego warto wybrać szkolenie G1 w Fundacji Start Energetyka Polska?

Jesteśmy jedyną firmą, która wysyła bezpłatne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej – jeszcze przed rozpoczęciem kursu. W naszym sklepie internetowym możesz kupić nie tylko szkolenie G1, ale również egzamin!

Kto może skorzystać ze szkolenia G1 w naszej firmie i uzyskać uprawnienia SMEP?

Uprawnienia G1 wymagają odnowienia co 5 lat. Jeżeli kończy się termin ważności Twoich kwalifikacji, zapraszamy na:

 • kurs dla osób indywidualnych (nabór otwarty),
 • zamknięte szkolenia G1 dla firm.