Uprawnienia G1: elektryczne

Zapoznaj się wnikliwie z naszą ofertą i dokonaj wyboru

Uprawnienia eksploatacyjne, dozorowe oraz pomiarowe
na urządzenia elektroenergetyczne

Uprawnienia G1 elektryczne

JAKIE UPRAWNIENIA DOKŁADNIE ZYSKUJĄ NASI KLIENCI?

Uprawnienia G1 są rekomendowane oraz nieodzowne dla osób, które w ramach zadań zawodowych muszą zajmować się obsługą, konserwacją, remontem czy montażem urządzeń energoelektrycznych. Posiadając takie uprawnienia można przeprowadzać wszelkie czynności kontrolno-pomiarowe urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Podczas szkolenia G1 uzyskasz wiedzę, dzięki której zdasz egzamin na uprawnienia eksploatacyjne/dozór, które są niezbędne na co dzień w każdej firmie. Nasi specjaliści dadzą Tobie narzędzia do zarabiania pieniędzy.

Z nami doskonale się rozwiniesz i będziesz posiadał wiele umiejętności. Twoja kariera zawodowa nabierze tempa, a zarobki podskoczą w górę.

Osoba, która zamierza ukończyć szkolenie G1, musi spełniać określone i precyzyjne wymagania.

Należą do nich: pełnoletność – każdy uczestnik szkolenia G1 musi być osobą co najmniej osiemnastoletnią w dniu zdawania egzaminu zawodowego SMEP G1, posiadanie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, które jest potwierdzeniem posiadanego przez niego doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy umożliwiającego takiej osobie pozyskanie umiejętności mających związek z przeprowadzaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji, sieci, albo także przyniesienie zaświadczenia określającego realizowany program nauczania/potwierdzenie, czyli świadectwo ukończenia szkoły kierunkowej. Uprawnienia elektryczne mają duże znaczenie, bez nich nie można wykonywać prac specjalistycznych z dziedziny elektryki i radzić sobie z intensywną pracą w tej branży. Dzięki nam można uzyskać pełne uprawnienia elektryczne. Rynek potrzebuje dobrych elektryków, którzy chętnie podejmą wszelkie wyzwania i zechcą realizować na co dzień bardzo ważne zadania. Prąd jest medium, bez którego cały świat byłby w zastoju, bez niego niemożliwe jest sprawne funkcjonowanie oraz codzienna realizacja zadań i innych aktywności związanych z elektrycznością. Dobre przeszkolenie i wiedza przekładają się na pełne bezpieczeństwo w codziennej pracy. Wyjątkowa jakość szkoleń jest naprawdę ważna. Uprawnienia elektryczne SMEP są przydatne do celów prywatnych oraz zawodowych. Uprawnienia elektryczne odnoszą się do certyfikatów i licencji, które świadczą o kwalifikacjach i wiedzy osoby w dziedzinie elektryki. Takie uprawnienia są istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność prac elektrycznych. Wiele jurysdykcji posiada swoje własne przepisy i systemy dotyczące uprawnień elektrycznych, więc szczegółowe wymagania mogą się różnić w zależności od kraju, regionu czy zawodu. Niewłaściwe wykonanie prac elektrycznych może prowadzić do poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Dlatego zawsze warto zatrudniać odpowiednio wykwalifikowanych i licencjonowanych specjalistów elektryków. W ten sposób dba się o bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób.

Do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i/lub dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających energię elektryczną uprawnione są takie osoby, które ukończyły szkolenie G1, posiadają odpowiednie kompetencje. Wiedza i umiejętności są przekazywane na kursie. Uczestnicy takiego szkolenia dostają informacje przydatne podczas egzaminu oraz później używane w pracy zawodowej. Kurs kończy się egzaminem. 

Po jego pozytywnym zdaniu słuchacze mogą podjąć pracę w zawodzie elektryka lub tzw. złotej rączki. Uprawnienia elektryczne są bardzo wysoko oceniane przez pracodawcę oraz mają znaczenie dla każdej osoby

Szkolenie oraz egzamin sprawią, że odnowisz swoje uprawnienia elektryczne G1.

Zarządzenie z dnia 1 lipca 2022 roku określa zakres kursu:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2.  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV; 
 3.  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV; 
 4.  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 5.  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 6.  zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 7.  urządzenia elektrotermiczne; 
 8.  urządzenia do elektrolizy;
 9.  sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 10.  elektryczna sieć trakcyjna; 
 11.  elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 12.  urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 13.  aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;
 14.  urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia; 
 15.  urządzenia ratowniczo-gaśnicze;
 16.  urządzenia ochrony granic.

 

Osoby posiadające wymienione wyżej uprawnienia mogą zajmować się obsługą, konserwowaniem, remontami, naprawami, montażami, demontażami. Do ich działań należą także prace kontrolno-pomiarowe. Jak zatem widać szerokie uprawnienia zapewniają kurs oraz egzamin zdawany po ukończeniu takiego szkolenia. Stanowią one komplet i dopiero takie połączenie daje kompetencje umożliwiające zdawanie odpowiedniego egzaminu.

 

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE G1 W FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA?

Jesteśmy jedyną instytucją, która zapewnia słuchaczom bezpłatne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej – uczniowie otrzymują je jeszcze przed rozpoczęciem kursu. W naszym sklepie internetowym opłaca się nie tylko szkolenie G1, ale także uiszcza się opłatę za egzamin. Jest to bardzo ważne i niesamowicie wygodne dla każdej osoby zajmującej się szkoleniem i dbającej o udział w nim. Wygoda naszych słuchaczy jest zawsze dla nas najważniejsza i na pewno się sprawdzi. Dobrej klasy wiedza, umiejętności oraz doświadczenia przekładają się na solidnie wykonaną pracę oraz zadowolenie klientów firm.

Jeśli tylko masz pytania to nasi konsultanci bardzo chętnie na nie odpowiedzą przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Zadaj im pytania, a na pewno nie pozostaną one bez odpowiedzi. Ich wiedza merytoryczna i przygotowanie zawodowe są realizowane bardzo starannie.

KTO MA SZANSĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU G1 W NASZEJ FIRMIE I ZDOBYĆ POŻĄDANE UPRAWNIENIA SMEP?

Uprawnienia G1 muszą być odnawiane co 5 lat. Jeżeli upływa termin ważności Twoich
kwalifikacji, zapraszamy do udziału w takich oto szkoleniach, jak:

 • kurs dla osób indywidualnych (nabór otwarty, czyli dostępny dla każdej osoby zainteresowanej), o
 • zamknięte szkolenia G1 dla firm (szyte na miarę i zamawiane przez daną firmę)