Usługi w zakresie ochrony środowiska

Zapoznaj się wnikliwie z naszą ofertą i dokonaj wyboru

Dzięki bogatemu doświadczeniu zapewniamy szeroką gamę
usług w zakresie ochrony środowiska

Usługi w zakresie ochrony środowiska dla firm

Wieloletnie doświadczenie umożliwia nam uzupełnianie oferty o działania z zakresu ochrony środowiska. Globalna współpraca z podmiotami mającymi niezbędne pozwolenia i akredytacje, wpływa na zapewnienie wysokiej jakości usług zgodnych z przepisami prawnymi. Przed rozpoczęciem współpracy zapraszamy do podejmowania konsultacji, podczas których wspólnie spiszemy potrzebę, a my określimy cenę. Zaufanie to dobra współpraca, a nasza firma jest gotowa na takie wspólne działania.

USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA FIRM. CO OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM?

Usługi w zakresie ochrony środowiska dla firm w FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA obejmuje takie oto aktywności: 

  • regularne rozliczanie opłat za ekonomiczne korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, a także prowadzenie koniecznej ewidencji sprawozdawczej do urzędów, 
  • regularne podsumowanie sprawozdań przekazywanych do Głównego Urzędu Statystycznego, 
  • pomoc w eliminowaniu odpadów w tym substancji szkodliwych (azbest, PCB), 
  • sporządzanie wniosków o upoważnienia administracyjne (odpady, emisje do atmosfery), 
  • kontrolowanie formalno-prawne regulacji prawnych umieszczonych w decyzjach klienta (odnośnie ochrony środowiska), 
  • wspomaganie klienta w ochronie środowiska oraz w kontaktach z reprezentantami jednostek administracji publicznej (na bazie pełnomocnictwa), 
  • stałe pośrednictwo środowiskowe dla danej firmy, 
  • propozycje konkretnych rozwiązań formalno-prawnych oraz udzielenie wiążących porad prawnych na bazie aktualnych przepisów oraz wypowiedzi organów administracyjnych, szkolenie pracowników w celu spełnienia wymogów w kontekście podejmowania decyzji administracyjnych, 
  • zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu zgodnie z przepisami aktualnego Prawa Ochrony Środowiska, zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia.

DOSTOSUJEMY ZAKRES USŁUG DO TWOICH OCZEKIWAŃ

Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że możemy realizować usługi zgodnie z potrzebami każdego klienta.

Chcesz o coś spytać? Widzisz niejasności? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji przez cały tydzień w godzinach 8:00-22:00.