Kurs na wózki widłowe UDT

Zapoznaj się wnikliwie z naszą ofertą i dokonaj wyboru

Kurs na wózki widłowe UDT realizowany jest na terenie całej Polski. Zdobądź uprawnienia na bardzo atrakcyjne i niezbędne stanowisko operatora wózka widłowego!

Kurs na wózki widłowe UDT

CO JEST W JEGO ZAKRESIE?

Szkolenia na wózki widłowe UDT pozwoli Ci na uzyskanie uprawnień na stanowisko operatora z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego. Dzięki nim zyskasz odpowiednie, czyli najlepsze, kwalifikacje nieodzowne do pracy w wielu gałęziach przemysłu i w wielu branżach. Kurs na wózki widłowe UDT daje wyjątkowe uprawnienia, które sprawią, że będziesz w czołówce, stanie się atrakcyjniejszym kandydatem do danej pracy. Częstotliwość zastosowania wózków w przemyśle sprawia, że zapotrzebowanie na nowych pracowników z odpowiednimi uprawnieniami nieustająco rośnie. Jakość pomocy i wsparcia są naprawdę wysokie. 

Kto może wziąć udział w takim kursie? Uprawnienia na wózki widłowe UDT są bardzo potrzebne i mają znaczenie dla każdego klienta. Jakość pracy sprawdza się i jest tym, co ma znaczenie dla niejednej osoby. 

Uprawnienia na wózki widłowe odnoszą się do kwalifikacji i certyfikatów, które potwierdzają, że osoba posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do obsługi wózków widłowych. W wielu krajach istnieją przepisy i regulacje dotyczące wymagań i procedur uzyskiwania uprawnień na wózki widłowe. Osoba ubiegająca się o uprawnienia na wózek widłowy najpierw musi ukończyć szkolenie teoretyczne. Szkolenie to obejmuje zazwyczaj przepisy bezpieczeństwa dotyczące pracy z wózkami widłowymi, zasady ich obsługi, zasady bezpiecznego przenoszenia i składowania ładunków, identyfikację zagrożeń oraz procedury awaryjne. Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, osoba musi przejść przez szkolenie praktyczne, które polega na zapoznaniu się z obsługą i prowadzeniem wózka widłowego pod nadzorem instruktora. Szkolenie praktyczne obejmuje m.in. manewrowanie wózkiem, podnoszenie i opuszczanie ładunków, składowanie, parkowanie i wykonanie różnych czynności związanych z obsługą wózka widłowego. Po zakończeniu szkoleń teoretycznego i praktycznego, osoba musi przystąpić do egzaminu w celu potwierdzenia swoich umiejętności. Egzamin może składać się zarówno z części teoretycznej, obejmującej pytania dotyczące przepisów i procedur, jak i części praktycznej, w której osoba będzie musiała wykazać umiejętność bezpiecznego prowadzenia wózka widłowego. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, kandydat otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie uprawnień na wózek widłowy. Certyfikat ten jest ważny przez określony okres czasu i może wymagać odnowienia lub odbycia okresowych szkoleń uzupełniających.

Każda osoba, która pragnie uzyskać uprawnienia na wózki widłowe UDT, musi spełniać takie oto nieodzowne warunki:

  • pełnoletność – każdy uczestnik szkolenia na wózki widłowe UDT musi mieć ukończone co najmniej 18 lat w dniu rozpoczęcia kursu, czyli móc udokumentować swoją pełnoletniość,
  • brak problemów zdrowotnych, czyli możliwość realizowania działań na tym stanowisku,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe. Ten wymóg także jest konieczny i nie można go pominąć.

Każde szkolenie na wózki widłowe UDT składa się z dwóch równorzędnych części. Pierwsza z nich ma formę zajęć teoretycznych. Z kolei druga odpowiada za przygotowanie praktyczne. Dzięki temu każdy uczestnik otrzymuje wiedzę niezbędną do uzyskania uprawnień na wózki widłowe UDT. Wykładowcy prowadzący kurs przygotowują uczestników tak, by Ci byli w stanie zdać egzamin w 100%. Egzamin na uprawnienia na wózki widłowe UDT odbywa się zazwyczaj około dwa tygodnie po zakończeniu szkolenia.

Szkolenie na wózki widłowe UDT przygotuje Cię odpowiednio nie tylko do egzaminu, ale również codziennej pracy. W Fundacji Start Energetyka Polska możesz uzyskać między innymi uprawnienia na:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem służącym do podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną razem z ładunkiem (daje uprawnienia także do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia),
  • wózki jezdniowe podnośnikowe wyposażone w mechaniczny napęd służący do podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem przewożonym przez taki pojazd.

 

Szkolenie na wózki widłowe UDT posiada następujący zakres:

  • rodzaje i budowa wózków widłowych,
  • czynności operatora realizowane zawsze przed i po zakończeniu pracy,
  • czynności operatora wykonywane podczas pracy oraz zgodne z zakresem jego aktywności,
  • wiadomości dotyczące przewożenia wszelkich ładunków, o dozór techniczny,
  • zasady wymiany butli gazowych. Wymiana butli gazowych odbywa się zgodnie z pewnymi ogólnymi zasadami, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego procesu wymiany.

 

Szkolenie na wózki widłowe posiada w zakresie nie tylko wiedzę teoretyczna, ale także ćwiczenia praktyczne. Każdy uczestnik wyrusza w profesjonalny świat zaopatrzony w wiedzę, umiejętności, znając przepisy i sprawnie prowadząc wózek widłowy.

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA KURS NA WÓZKI WIDŁOWE UDT W FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA?

Jesteśmy jedyną firmą, która zapewnia uczestnikom kursu na wózki widłowe UDT nieodpłatne materiały szkoleniowe przygotowane w formie elektronicznej – jeszcze przed rozpoczęciem przedmiotowego szkolenia! Istnieje możliwość zapisania się jednocześnie na kurs oraz na egzamin dający właściwe uprawnienia.

Nasze kursy na wózki widłowe UDT dostosowywane są do Twoich indywidualnych wymagań oraz wszelkich potrzeb. Dzięki doświadczonej kadrze mamy dokładną wiedzę, czego potrzebują klienci z różnych branż – poczynając od małych, przechodząc do największych firm przemysłowych oraz firm z branży energetycznej. Jesteśmy otwarci, elastyczni oraz kompetentni.

Jeśli tylko masz pytania to nasi konsultanci bardzo chętnie na nie odpowiedzą przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Zadaj im pytania, a na pewno nie pozostaną one bez odpowiedzi. Ich wiedza merytoryczna i przygotowanie zawodowe są realizowane bardzo starannie.