Uprawnienia G3: gazowe

Zapoznaj się wnikliwie z naszą ofertą i dokonaj wyboru

Uprawnienia gazowe G3, eksploatacyjne, dozorowe
oraz pomiarowe na urządzenia gazowe.

Uprawnienia G3 gazowe

CO MOŻNA OTRZYMAĆ W ICH RAMACH?

Uprawnienia G3, czyli grupy 3, zapewniają wszelkie uprawnienia niezbędne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. Zapewniają one zarówno dozór, jak i eksploatację. Dzięki nim kursanci zdobywają uprawnienia gazowe G3 pozwalające na realizowanie prac kontrolnopomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalatorzy gazowi muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, które potwierdzają ich zdolność do instalacji, naprawy i konserwacji instalacji gazowych. Te uprawnienia mogą być przyznawane po zakończeniu odpowiednich szkoleń i zdaniu egzaminów praktycznych. 

 

Niezbędne uprawnienia zapewnia profesjonalny kurs G3 przeprowadzony przez znakomitych specjalistów. Pozwoli Ci on na realizowanie wielu obowiązków, do których należą działania takie, jak obsługa, konserwacja, remonty czy montaż. Dzięki nim zdobędziesz właściwe kompetencje do pracy z urządzeniami do produkcji paliw gazowych, generatorami gazu, a także urządzeniami do magazynowania paliw gazowych. Kursy G3 w FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA są wstępem do egzaminu oraz uzyskania uprawnień gazowych G3. Dzięki nim można zdobyć zawsze to, co najlepsze i na pewno najcenniejsze. Słuchacze uzyskują wiedzę, umiejętności, a doświadczenie zdobędą podejmując zatrudnienie. Część naszych słuchaczy już dysponuje pewnym doświadczeniem zawodowym. Jest to naprawdę bardzo ważne, kluczowe nawet dla ich pracy.

Kursy G3 są dedykowane osobom, które chcą zdobyć uprawnienia gazowe. W tym celu konieczne jest zrealizowanie odpowiedniego szkolenia obejmującego zagadnienia konieczne do przystąpienia oraz zdania egzaminu z sukcesem. Każdy uczestnik kursu gazowego G3 ma do spełnienia takie oto kryteria:

 • pełnoletniość – każdy uczestnik szkolenia G3 ma mieć ukończone co najmniej 18 lat w dniu podejścia do egzaminu zawodowego SMEP G3,
 • posiadanie zaświadczenia przygotowanego i przekazanego przez pracodawcę, które poświadcza właściwe doświadczenie zawodowe oraz dokumentuje staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności niezbędnych do wykonania prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji oraz sieci
 • lub dostarczenie właściwego zaświadczenia o przebiegu nauczania / świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły branżowej.

Przed przystąpieniem do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w dziedzinie eksploatacji i/lub dozoru w zakresie urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych produkujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwo gazowe należy wziąć udział w szkoleniu gazowym oraz je ukończyć. Kursy G3 umożliwiają zdobycie wszelkiej wiedzy koniecznej do egzaminu oraz podejmowanej pracy zawodowej i realizowanych na co dzień obowiązków. Komisja Kwalifikacyjna Egzaminów Gazowych to instytucja lub organ odpowiedzialny za organizację i przeprowadzanie egzaminów oraz certyfikację osób ubiegających się o uprawnienia gazowe. Jej zadaniem jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji kandydatów w zakresie pracy z gazem oraz zapewnienie, że osoby posiadające uprawnienia gazowe spełniają określone standardy bezpieczeństwa i jakości.

Egzamin organizowany jest po szkoleniu. Słuchacze są przygotowani profesjonalnie, solidnie, z pełną starannością przez najlepszych ekspertów w tej branży. Zapraszamy do trwałej współpracy i chętnie zorganizujemy kurs dla państwa.

Kursy G3 oraz pozytywny wynik egzaminu umożliwiają odnowienie posiadanych już uprawnień gazowych, które przestają być ważne i uznawane po upływie 5 lat od ich uzyskania.

Zgodnie z rozporządzeniem 1 lipca 2022 roku, kurs na uprawnienia G3 ma w swoim programie takie oto tematy: 

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
 5. sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu); 
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; 
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa; 
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW; 
 9. turbiny gazowe; 
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9; 
 11. urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego; 
 12. urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 
 13. instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego; 
 14. instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego; 
 15. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 

Zakres obowiązków służbowych realizowanych na zajmowanym stanowisku może pomagać w realizowaniu: obsługi, konserwacji, remontów lub napraw, montaż lub demontaż, kontrolnopomiarowe aktywności stosowane wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Warto spokojnie podejść do tego zagadnienia i postarać się o dobrą pracę oraz jak najlepsze wykorzystanie wiedzy.

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ SIĘ NA KURS GAZOWY G3 W FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA?

Jeżeli masz wątpliwości, czy kurs gazowy G3 w naszej Fundacji to najlepsze dla Ciebie rozwiązanie, poniżej możesz znaleźć opis kilku niepodważalnych zalet naszej oferty. Jako jedyna firma działająca w Polsce przekazujemy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej wszystkich naszym kursantom –robimy to jeszcze przed kursem. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu nie tylko kursu gazowego G3, ale także egzaminu zdawanego przed komisją. Jest to jak najbardziej celowe działanie. Warto o tym pamiętać zawsze przy wyborze firmy szkoleniowej. Nasza firma na pewno należy do rynkowej czołówki i działa profesjonalnie, rzetelnie oraz bardzo solidnie.

Jeśli tylko masz pytania to nasi konsultanci bardzo chętnie na nie odpowiedzą przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Zadaj im pytania, a na pewno nie pozostaną one bez odpowiedzi. Ich wiedza merytoryczna i przygotowanie zawodowe są realizowane bardzo starannie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE G3 W NASZEJ FIRMIE I UZYSKAĆ UPRAWNIENIA GAZOWE G3?

Uprawnienia G3 wymagają odnowienia co 5 lat. Jeżeli za niedługo upływa termin ważności Twojego szkolenia, możesz zrealizować je w Fundacji Start Energetyka Polska. Kurs G3 prowadzimy w następujących dwóch wariantach:

 • dla osób indywidualnych (nabór otwarty, czyli dostępny dla każdego zainteresowanego wiedzą oraz umiejętnościami), 
 • zamknięte szkolenia G3 przeznaczone wyłącznie dla firm, realizowane na ich zlecenie oraz na podstawie złożonego przez nie zamówienia.