Uprawnienia G2: energetyczne

Uprawnienia cieplne G2, dozorowe oraz pomiarowe
na urządzenia energetyczne.

Uprawnienia G2 energetyczne

co obejmują?

Uprawnienia G2, czyli grupy 2, dotyczą urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Są one niezbędne dla osób, które zajmują się obsługą, konserwacją, remontem lub montażem. Dzięki nim możesz również wykonywać obowiązki w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Aby zdobyć uprawnienia G2, musisz posiadać niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci na zdanie egzaminu przed komisją. W efekcie zyskasz możliwość pracy np. z kotłami parowymi i wodnymi o mocy powyżej 50 kW czy sieciami i instalacjami cieplnymi wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW. Szkolenie G2 w Fundacji Start Energetyka Polska pomogą Ci bezproblemowo uzyskać niezbędne uprawnienia.

Jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia energetyczne G2, musisz zrealizować odpowiednie szkolenia, a następnie przystąpić do egzaminu. Każdy uczestnik kursu powinien spełniać trzy podstawowe warunki. Są to:

 • pełnoletność – każdy uczestnik szkolenia G2 musi mieć ukończone co najmniej 18 lat w dniu przystąpienia do egzaminu SMEP G2,
 • posiadanie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, które potwierdza doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
 • lub dostarczenie zaświadczenia o przebiegu nauczania / świadectwo ukończenia szkoły kierunkowej.

Przed przystąpieniem do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i/lub dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, należy ukończyć szkolenie G2. Obejmuje ono wszystkie informacje niezbędne podczas egzaminu oraz późniejszej pracy.

Po szkoleniu odbywa się egzamin.

Realizacja szkolenia G2 oraz zdanie egzaminu powoduje odnowienie uprawnień energetycznych, które dezaktualizują się po 5 latach od dnia wydania dokumentu. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1 lipca 2022 roku szkolenie na uprawnienia energetyczne G2 obejmują:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami,
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o  przesyle ciepła wyższym niż 50 kW,
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW ,wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy  wyższej niż 50 kW,
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW,
 • pompy, ssaw, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW,
 • sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego  powietrza i gazów technicznych,
 • urządzenia do składowania ,magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej, 
 • piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia automatycznej  regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

 

Zakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku może obejmować: obsługę, konserwację, remont lub naprawę, montaż lub demontaż, kontrolno-pomiarowe.

Dlaczego warto wybrać szkolenie energetyczne G2 w Fundacji Start Energetyka Polska?

W ramach szkolenia energetycznego G2 udostępniamy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu nie tylko kursu, ale również egzaminu przed komisją. Jeżeli w trakcie szkolenia zmienisz zdanie i będziesz chciał uzyskać pełny pakiet uprawnień obejmujący G1, G2 oraz G3, wystarczy poinformować o tym prowadzących. W przypadku pytań możesz skontaktować się telefonicznie z naszymi konsultantami.

Kto może skorzystać ze szkolenia G2 w naszej firmie i uzyskać uprawnienia energetyczne G2?

Uprawnienia G2 wymagają odnowienia co 5 lat. Jeżeli zbliża się termin ważności Twojego szkolenia, w Fundacji Start Energetyka Polska możesz zrealizować:

 • kurs dla osób indywidualnych (nabór otwarty),
 • zamknięte szkolenia G2 dla firm.