Uprawnienia G2: energetyczne

Zapoznaj się wnikliwie z naszą ofertą i dokonaj wyboru

Uprawnienia cieplne G2, dozorowe oraz pomiarowe
na urządzenia energetyczne.

Uprawnienia G2 energetyczne

JAKI JEST ZAKRES UPRAWNIEŃ ENERGETYCZNYCH G2?

Uprawnienia G2, czyli grupy 2, dotyczą urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają ciepło oraz niewymienionych tutaj urządzeń energetycznych. Takie uprawnienia bezwzględnie muszą mieć osoby, które zajmują się obsługą, konserwacją, remontem lub montażem. Dzięki nim możesz realizować zadania oraz wypełniać obowiązki kontroli i pomiaru. 

 

Do zdobycia uprawnień G2, musisz posiadać wszelką niezbędną wiedzę, która umożliwi zdanie końcowego egzaminu przed komisją z pełnym sukcesem. Dzięki temu uzyskasz możliwość pracy np. z kotłami parowymi i wodnymi mającymi moc powyżej 50 kW czy sieciami i instalacjami cieplnymi wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła przekraczającym 50 kW. Szkolenie G2 w FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA będą pomocne. Dzięki nim uzyskasz wiedzę, umiejętności, podejmiesz wymarzoną pracę. Nie wierzysz? Zaufaj nam, a na pewno będziesz zadowolony z tego, co oferujemy. Wysoka skuteczność kształcenia oraz zdawalność są gwarantowane. Od lat szkolimy kursantów i osiągamy najlepsze wyniki, jak to jest możliwe.

Uprawnienia energetyczne Jeżeli zamierzasz zdobyć uprawnienia energetyczne G2, powinieneś podjąć profesjonalne szkolenia, a następnie przyjść na egzamin i podjąć ten wysiłek. Każdy uczestnik kursu musi spełnić trzy podstawowe warunki.

Należą do nich:

 • pełnoletniość – każda osoba biorąca udział w szkoleniu G2 musi być pełnoletnia, czyli ukończyć 18 lat najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu SMEP G2. Jest to warunek nieodzowny
 • przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, które jest świadectwem doświadczenia zawodowego i stażu pracy umożliwiającego nabycie umiejętności związanych z przeprowadzaniem eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
 • lub przyniesienie i przedłożenie zaświadczenia o przebiegu nauczania / świadectwo ze szkoły o odpowiednim kierunku, którą ukończył kursant.

Przed podejściem do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w dziedzinie eksploatacji i/lub dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, należy ukończyć właściwe szkolenie G2. W jego zakresie są wszystkie informacje konieczne podczas egzaminu oraz potrzebne w późniejszej pracy zawodowej.

 

Po szkoleniu organizowany jest branżowy egzamin, który staje się przepustką do lepszej pracy oraz wielu zawodowych możliwości.

Przeprowadzenie szkolenia G2 oraz zdanie egzaminu z pozytywnym wynikiem daje odnowienie uprawnień energetycznych, które tracą ważność po 5 latach od dnia przygotowania dokumentu.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1 lipca 2022 roku szkolenia na uprawnienia energetyczne G2 posiadają zawsze w programie:

 1.  kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2.  kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 3.  kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 4.  sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
 5.  sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;
 6.  turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 7.  turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 8.  turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 9.  turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 10.  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 11.  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;
 12.  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW; 
 13.  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW;
 14.  pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 15.  pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW;
 16.  sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 
 17.  sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 18.  urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 
 19.  piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 20.  urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW; 
 21.  aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20;
 22.  urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia; 
 23.  urządzenia ratowniczo-gaśnicze;
 24.  urządzenia ochrony granic.

 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników zdawanego egzaminu można zajmować się obsługą, konserwowaniem, remontowaniem, naprawianiem urządzeń. Montaż oraz demontaż także znajdują się w zakresie działań. Prace kontrolno-pomiarowe również są realizowane przez takich specjalistów. Prace kontrolno-pomiarowe odnoszą się do działań mających na celu sprawdzenie, pomiar i ocenę różnych parametrów, właściwości lub stanu systemów, urządzeń lub procesów. Mogą być przeprowadzane w różnych dziedzinach, takich jak energetyka, przemysł, technologia, nauka czy medycyna.

DLACZEGO KONIECZNIE TRZEBA WYBRAĆ SZKOLENIE ENERGETYCZNE G2 W FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA?

W trakcie realizacji szkolenia energetycznego G2 przekazujemy bogate materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Uczestnicy kursów mają także możliwość zakupu nie tylko kursu, ale mogą też nabyć egzamin zdawany przed komisją. Jeżeli podczas szkolenia słuchacz zdecyduje się, że chce otrzymać pełen pakiet uprawnień obejmujący G1, G2 oraz G3, można o tym poinformować szkoleniowca. Jest to jak najbardziej możliwe i rekomendowane przez nas. Wszelkie pytania można zadać naszym konsultantom. Oni także rozwieją wątpliwości. Warto o tym pamiętać i uzyskać wszelkie, bardzo szczegółowe informacje od naszych pracowników. Obecnie niejedna osoba doceni to, co przedstawiane jest przez szkoleniowców. W razie pytań i wątpliwości można zawsze zapytać wykładowcę o jego wykładnię danego problemu. Szkolenia mogą obejmować tematy związane z efektywnym zarządzaniem energią w przedsiębiorstwach, budynkach lub instytucjach. Mogą dotyczyć audytu energetycznego, monitorowania zużycia energii, planowania i strategii energetycznych, oceny efektywności energetycznej itp.

Jeśli tylko masz pytania to nasi konsultanci bardzo chętnie na nie odpowiedzą przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Zadaj im pytania, a na pewno nie pozostaną one bez odpowiedzi. Ich wiedza merytoryczna i przygotowanie zawodowe są realizowane bardzo starannie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA G2 W NASZEJ FIRMIE ORAZ OTRZYMAĆ NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G2?

Uprawnienia G2 trzeba koniecznie odnawiać co 5 lat. Nie są to uprawnienia przyznawane raz w karierze zawodowej, lecz czasowe. Gdy kończy się termin ważności Twojego szkolenia, w FUNDACJA START ENERGETYKA POLSKA można kupić i odbyć następujące szkolenia: 

 • kurs dla osób indywidualnych (nabór przeprowadzany w sposób otwarty),
 • zamknięte szkolenia G2 organizowane na zapotrzebowanie firm.