Ocena ryzyka zawodowego dla firm

Zapoznaj się wnikliwie z naszą ofertą i dokonaj wyboru

Przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego dla firm
oraz dostarczamy kompletną dokumentację

Ocena ryzyka zawodowego dla firm

Ocena ryzyka zawodowego to proces identyfikacji, analizy i oceny potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z danym miejscem pracy lub zadaniem zawodowym. Celem oceny ryzyka jest określenie, jakie zagrożenia występują w miejscu pracy oraz jakie są potencjalne skutki tych zagrożeń dla pracowników, środowiska pracy i innych zainteresowanych stron. Na podstawie oceny ryzyka można opracować plan działań mających na celu minimalizację i zarządzanie tym ryzykiem. Ocena ryzyka zawodowego jest ważnym elementem tworzenia bardzo bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Pomaga identyfikować zagrożenia i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze w celu minimalizacji ryzyka wypadków i wszelkich chorób zawodowych.

W naszej ofercie są kompleksowe usługi z zakresu oceny ryzyka zawodowego dla firm. Zapewniamy dokumentację zgodną z obowiązującymi normami prawnymi. Bierzemy pod uwagę wiele czynników, które mogą wpływać na zwiększenie ryzyka zawodowego oraz zagrożenia wypadkami dla pracowników. Przed rozpoczęciem współpracy określamy zakres działania, kalkulujemy ceny. Wszystko omawiamy z naszymi klientami, dbając o ich pełne zadowolenie z naszych aktywności. Jeśli klient nie jest zadowolony to wprowadzamy korekty naszych działań. Zachęcamy do współpracy oraz rozmów i zadawania pytań. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, aby pomóc naszym klientom.

OCENa RYZYKA ZAWODOWEGO DLA FIRM – JAKI JEST JEJ ZAKRES?

Ocena ryzyka zawodowego w Fundacji Start Energetyka Polska ma w zakresie takie aktywności, jak: 

  • diagnoza zagrożeń oraz zbieranie informacji, 
  • wycena ryzyka wypadku jest procesem oceny potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z daną sytuacją lub miejscem pracy. Ma na celu identyfikację, ocenę i zrozumienie czynników ryzyka, które mogą prowadzić do wypadków lub urazów w miejscu pracy. 
  • zdefiniowanie działań neutralizujących lub wstrzymujących ryzyko zawodowe, 
  • opisanie rezultatów końcowych oceny ryzyka zawodowego.

 

Diagnoza zagrożeń to proces identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w miejscu pracy. Ma na celu zrozumienie, jakie potencjalne zagrożenia i niebezpieczeństwa mogą wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w danym środowisku pracy. Diagnoza zagrożeń jest kluczowym elementem analizy ryzyka i pomaga w podejmowaniu odpowiednich działań zapobiegawczych. Zagrożenia należy identyfikować, analizować i klasyfikować. Dokumentowanie wyników i działania zapobiegawcze także mają znaczenie. 

Diagnoza zagrożeń jest niezbędnym krokiem w procesie zapewniania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń i podejmowanie odpowiednich działań w celu minimalizacji ryzyka wypadków, chorób zawodowych i innych niepożądanych skutków dla pracowników.

 

Indywidualna ocena ryzyka zawodowego

Oceniamy ryzyko zawodowe zgodnie z normą PN-N-18002 lub metodą Risk Score. Wszystko zależy od oczekiwań, potrzeb, wymagań naszych klientów. Zaufanie naszej firmie sprawdza się doskonale. Nasza praca jest realizowana solidnie, starannie, najlepiej jak to możliwe. Nasi eksperci potrafią przygotować dokumentację i zadbać o to, by klienci byli w pełni zadowoleni ze współpracy oraz polecali nas innym osobom. 

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Ich gotowość do pomocy, współpracy, udzielania wyjaśnień jest naprawdę duża. Warto o tym pamiętać i mieć to zawsze na uwadze, ponieważ nie każda firma oferuje tak doskonałe warunki współpracy