Jednodniowy kurs pomiary elektryczne i elektryczność od podstaw on-line

249,00 

Opis

Do szkolenia należy dokupić egzamin.

 

Program jednodniowego szkolenia pomiary i elektryczność od podstaw:

Wprowadzenie i omówienie punktów i zakresów G1 Eksploatacja i Dozór 
1. Omówienie podstawowych wielkości występujących w elektryczności, napięcie, prąd, opór, moc, częstotliwość itd. Sposoby pomiaru i przyrządy pomiarowe.
2. Rodzaje urządzeń elektroenergetycznych:
– transformatory,
– silniki elektryczne,
– akumulatory,
– kable i przewody,
– aparatura instalacyjna i rozdzielcza,
– sieci elektroenergetyczne,
– falowniki.
3. Pomiary transformatorów i silników elektrycznych. Protokół z pomiaru silników elektrycznych.
4. Układy sieci elektrycznych.
4. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej.
5. Podstawowe akty prawne dotyczące elektroenergetyki i zasady pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
6. Badania, kontrole, pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
7. Pomiary instalacji elektrycznych i sposób ich protokółowania
a. Pomiar impedancji pętli zwarcia
b. Pomiary rezystancji izolacji
c. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
d. Pomiary wyłączników przeciążeniowych i różnicowoprądowych
e. Pomiary rezystancji uziemień
d. Pomiary rezystywności gruntu
8.Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego.
9. Sprzęt dielektryczny i izolacyjny.
10. Działanie prądu na organizm ludzki, warunki środowiskowe.
11. Postępowanie w stanach awaryjnych, w przypadku pożaru, porażenia prądem elektrycznym.
12. Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu w zakresie G1.

Po zakończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu ustnego (on-line) przed Komisją Kwalifikacyjną URE. Nie ma się czego bać: wysoka jakość przeprowadzonego kursu praktycznie gwarantuje kandydatowi dobre przygotowanie merytoryczne. Bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia energetyczne ważne na okres pięciu lat.
Kadra szkoląca: Osoby szkolące ukończyły w latach dziewięćdziesiątych Politechnikę na Wydziale Elektrycznym i są przez cały czas czynnymi pracownikami Ruchu Elektrycznego.

Przyrządy pomiarowe wykorzystane do prezentacji:
Sonel MPI-530, MIC-2500