Szkolenie pomiary elektryczne – kiedy i dlaczego warto zrealizować?

Szkolenia pomiary elektryczne online przygotowują do uzyskania uprawnień na objęcie stanowiska przy wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Gdzie otrzymać uprawnienia na pomiary elektryczne? Zapraszamy do lektury.Szkolenie pomiary elektryczne — co zapewnia i dlaczego to ważne?

Szkolenie pomiary elektryczne jest niezbędne, aby pracować w zawodzie elektryka. Pomiary elektryczne pomagają stwierdzić, czy instalacja elektryczna i inne urządzenia zostały zamontowane w prawidłowy sposób. Podczas takiej kontroli zwraca się uwagę na takie kwestie jak stan przewodów, sposób podłączenia, zamontowanie kontaktów i lokalizację gniazdek. Kolejnym krokiem jest wykonywanie pomiarów, które pozwalają określić:

  • skuteczność ochrony przeciwpożarowej, co umożliwia weryfikację urządzeń zabezpieczających; w tym celu wyłącza się zasilanie i sprawdza, czy urządzenia odłączą się samodzielnie pod wpływem napięcia znajdującego się w metalowej obudowie sprzętu elektrycznego,
  • rezystencje izolacji; określa ona poziom instalacji elektrycznej, a niski wynik może upośledzić funkcjonowanie wyłączników przeciwporażeniowych,
  • wyłączniki różnicowoprądowe umożliwiające dalsze zasilanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

Aby móc realizować takie pracy, należy odbyć szkolenie na pomiary elektryczne.

Kto może wykonać pomiary elektryczne? Uprawnienia

Pomiary elektryczne może przeprowadzać osoba mająca odpowiednie uprawnienia. Pomiary instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny wykonywać osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne grupy I – D (dozór) i E (eksploatacja) z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych. 

W przypadku sytuacji, gdy pomiary elektryczne wykonuje osoba posiadająca jedynie świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji, protokół przeprowadzonych pomiarów musi być dokładnie przeanalizowany i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjnym uprawniający do dozoru.

Warto wiedzieć, że elektryk, który wykonuje pomiary elektryczne, może korzystać z dodatkowej pomocy osoby, która nie ma jeszcze żadnych świadectw potwierdzających jej kwalifikacje.

W takim przypadku osoba, która współpracuje z fachowcem podczas wykonywania pracy z zakresu BHP elektrycznego, powinna być przeszkolona do pracy przy takich urządzeniach i z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Sprawdź również artykuł: Ważność uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowychJak zdobyć uprawnienia na pomiary elektryczne? Kurs w Fundacji Start Energetyka Polska

Kurs jest skierowany do osób powyżej osiemnastego roku życia, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zwiększyć szansę na znalezienie nowej pracy.  Aby zapisać się na szkolenie pomiary elektryczne w Fundacji Start Energetyka Polska, wejdź na naszą stronę internetową, kliknij Kup Szkolenie i wybierz jedną z dostępnych opcji:

Jesteśmy ekspertami w organizowaniu szkoleń dla osób starających się o odnowienie lub nabycie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych tzw. SEP. Nasza kadra to wyłącznie wykwalifikowani specjaliści, którzy mają wieloletnie doświadczenie w branży.

Wyróżnia nas przejrzysty model współpracy i indywidualne podejście do każdego z Kursantów. Szkolenia pomiary elektryczne online to najwygodniejsza dostępna forma poszerzenia swoich kwalifikacji bez konieczności zjawiania się na zajęciach czy egzaminie stacjonarnie. Dzięki szkoleniu online nie musisz tracić czasu na dojazd, aby zdobyć niezbędne kwalifikacje i certyfikat.

Po zakończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu ustnego, również w formie online przed Komisją Kwalifikacyjną URE. Nie trzeba się martwić – jakość przeprowadzonego kursu praktycznie gwarantuje Kandydatowi najlepsze przygotowanie merytoryczne. Po zaliczeniu egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia ważne przez pięć lat.Szkolenie pomiary elektryczne — kiedy będzie niezbędne?

Pomiary elektryczne powinny być wykonywane zawsze przed oddaniem budynków do użytku publicznego. W ten sposób możesz sprawdzić aktualny stan instalacji i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Uprawnienia na pomiary elektryczne umożliwiają przeprowadzanie kontroli przy trudnych warunkach pogodowych takich jak:

  • wyładowania atmosferyczne,
  • silne wiatry,
  • opady,
  • kataklizmy,

i inne nagłe sytuacje, które mogły uszkodzić eksploatowany obiekt.

Okresowa weryfikacja instalacji elektrycznej powinna być dokonywana co rok lub co pięć lat – w zależności od rodzaju pomieszczenia. Niezbędne są również pomiary elektryczne. Kurs umożliwi wykonanie tych wszystkich prac oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Szkolenie pomiary elektryczne umożliwia zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego, a każdy właściciel budynku ma możliwość jego weryfikacji.Gdzie zapisać się na pomiary elektryczne? Kurs online

W jaki sposób najłatwiej uzyskać uprawnienia na pomiary elektryczne? Aby odbyć szkolenie pomiary elektryczne w formie online, poznaj ofertę Fundacji Energetyka Polska. Zapewniamy:

  • największy na rynku pakiet szkoleń i kursów,
  • programy dopasowane do Klienta,
  • wygodne formy szkolenia – od 3 do 24 godzin rozłożonych na jeden, dwa lub trzy dni szkoleniowe.