Jak uzyskać uprawnienia G1? Egzamin na uprawnienia elektryczne do 1 kV i powyżej

Uprawnienia elektryczne G1 są przepustką do branży elektrycznej! Szkolenie zapewni Ci odpowiednią wiedzę i umiejętności, które będą niezbędne do podjęcia pracy w zakresie instalacji, eksploatacji lub dozoru urządzeń, a także sieci elektroenergetycznych. Kurs pozwoli Ci również zdać egzamin na uprawnienia elektryczne do 1kV i powyżej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymasz Państwowe Świadectwo Kwalifikacji (książeczkę), z ważnością do 5 lat.Egzamin na uprawnienia elektryczne do 1kV – warunki przystąpienia

Osoba, która chce przystąpić do szkolenia, musi być pełnoletnia i posiadać zaświadczenie od pracodawcy o zdobytym doświadczeniu oraz stażu pracy lub zaświadczenie o przebiegu nauczania/świadectwo ukończenia szkoły kierunkowej. Jeżeli spełniasz te warunki, możesz przystąpić do szkolenia, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zdać egzamin bez obaw o wynik. 

Jak rozpoznać dobre szkolenie? 

Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu na uprawnienia elektryczne, to musisz wybrać odpowiedni kurs. Ważne, by wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów:

  • Plan kursu (podejmowane tematy)
  • Doświadczenie kadry
  • Procent zdawalności
  • Czy kurs posiada elementy BHP, tj. środki ochrony przeciwpożarowej czy pierwsza pomoc porażonemu?
  • Czy prowadzący omawiają zagadnienia, podając przykłady i udostępniając materiały?

Taki kurs zapewni uczestnikom wartościową wiedzę teoretyczną, którą będą mogli wykorzystać nie tylko na egzaminie, ale także w swojej przyszłej pracy. Dobrzy szkoleniowcy pomogą zrozumieć informacje, a nie tylko je poznać. Warto o tym pamiętać, szukając szkolenia na uprawnienia elektryczne G1 tak zwane SEP.

Sprawdź szczegóły oferty: Uprawnienia G1 elektryczneCo obejmuje cena uprawnień elektrycznych? 

Przed rozpoczęciem szkolenia, zastanawiasz się, ile kosztują uprawnienia elektryczne powyżej 1 kV oraz co obejmuje ich cena?

Cena uprawnień elektrycznych jest sumą kosztów za szkolenie i egzamin. Jednak nie warto sugerować się wyłącznie nią! Warto sprawdzić także, czy firma, w której planujemy odbyć szkolenie na uprawnienia elektryczne, udostępnia kursantom materiały i czy prowadzący omawia zagadnienia teoretyczne na przykładach. Wykonując szkolenie w jednym z obiektów Fundacji Start Energetyka Polska, otrzymasz materiały nieodpłatne materiały przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat uprawnień, sprawdź również artykuły:Gdzie i kiedy udać się na egzamin na uprawnienia elektryczne do 1kV i powyżej?

Egzamin możesz wykonać tuż po ukończeniu szkolenia. Odbywa się on zaraz po kursie. Nie musisz martwić się więc rezerwacją dodatkowego terminu czy kolejnym dniem wolnym przeznaczonym na przedłużenie swoich uprawnień. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą minimum trzy osoby wyznaczone przez przewodniczącego komisji. 

Egzamin odbywa się w formie ustnej. Wynik egzaminu, pozytywny lub negatywny, jest rozstrzygany większością głosów członków komisji egzaminacyjnej. Egzamin dotyczy wyłącznie teorii, a specjalna ustawa, która powstała z powodu pandemii Covid-19, pozwala na ukończenie go także w formie on-line. 

Opłata egzaminacyjna jest stałą opłatą i w obecnym roku wynosi 301 złotych. Cena egzaminu stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia. 
Jak przygotować się na egzamin tak zwane SEP G1?

Aby dobrze się do niego przygotować, należy podjąć kilka kroków!

Przede wszystkim ze spokojem powtórzyć wiedzę ze szkolenia, sięgając do notatek, które stworzyliśmy, a także do materiałów od prowadzących, jeśli je nam udostępnili. Nie musisz mieć wyuczonych na pamięć pojęć i definicji, ponieważ egzaminatorzy, bardziej niż na precyzyjnym podaniu „regułki”, skupiają się na tym, czy zdający naprawdę rozumieją to, o czym mówią. 

Przykładowe pytania na egzaminie:

  • Jaki prąd jest bardziej niebezpieczny, stały czy przemienny? Dlaczego?
  • Od czego zależą skutki porażenia prądem elektrycznym?
  • Przy jakich urządzeniach elektrycznych należy zastosować ochronę przed porażeniem?
  • Jakie są efekty oddziaływania prądu przemiennego na organizm człowieka?

Jak można dostrzec, pytania odnoszą się do podstawowej wiedzy, którą musi znać każdy pracujący w branży elektrycznej. Dla osób pracujących w zawodzie przez lata, a co za tym idzie posiadających doświadczenie praktyczne, pozostanie wyłącznie powtórzenie zagadnień teoretycznych, prawnych i dotyczących pierwszej pomocy.

Warto przejrzeć bazę pytań wraz z odpowiedziami, by żadne pytanie zadane przez egzaminatora Cię nie zaskoczyło! Jak zapisać się na egzamin na uprawnienia elektryczne do 1 kV i powyżej?

Aby móc się zapisać na egzamin na uprawnienia elektryczne do 1 kV i powyżej, musisz przede wszystkim ukończyć szkolenie. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z oferty Fundacja Start Energetyka Polska, możesz kupić pakiet kursu oraz dodatkowo egzaminu. Otrzymasz mailowo wniosek do wypełnienia i niezbędne informacje organizacyjne. Nasi specjaliści zajmą się pozostałymi formalnościami. 

Co ważne, na wniosku znajdują się punkty do zaznaczenia, które dotyczą kwalifikacji, o jakie ubiega się uczestnik szkolenia.

Sprawdź naszą ofertę: Egzamin online URE oraz Egzamin stacjonarny URECzy egzamin dozoru elektrycznego różni się od tego na uprawnienia do 1 kV i powyżej?

Tak, egzamin dozoru elektrycznego różni się od egzaminu tak zwane SEP G1. 

Podczas wypełniania wniosku niezbędnego do przystąpienia do egzaminu należy zadeklarować, o jaki rodzaj uprawnień się ubiegamy. Kwalifikacje oznaczone literą „E” są wymagane od osób zarządzających pracami eksploatacyjnymi i wykonujących nadzór nad pracą innych pracowników, którzy pełnią obowiązki eksploatacyjne tj. obsługa, konserwacja, remont montaż i kontrolno-pomiarowe. Dotyczy to również pracowników technicznych, sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, sieci, a także instalacji.

Od takich kandydatów wymaga się przede wszystkim znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa użytkowania instalacji.

Kwalifikacje w zakresie dozoru oznaczone są na świadectwie kwalifikacyjnym literą „D”. Powinny posiadać je osoby, które jednocześnie same wykonują czynności eksploatacyjne i nadzorują je także u innych pracowników. Uprawnienia te są niezbędne także dla osób wykonujących oględziny urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Od kandydatów ubiegających się o uprawnienia dozorowe wymaga się znajomości przepisów prawnych regulujących konieczność ich posiadania. Znajdziesz je w sekcji Akty prawne.

Pamiętaj także, że osoby ubiegające się o kwalifikacje w zakresie dozoru muszą posiadać także uprawnienia eksploatacyjne, które symbolizuje litera „E”.

Uzyskanie uprawnień elektrycznych jest bardzo proste, a ich posiadanie pozwoli nam znaleźć pracę w zawodzie, a także podnieść kwalifikacje!